[adning id="476476"]

Central elektrik diellor dhe parku i erës janë dy investimet e reja strategjike në energjetikë

23

Shkup, 14 shtator  – Qeveria në seancën e sotme të 106-të, në propozim të Komisionit për projekte strategjike investuese, me vendime të posaçme i konfirmoi si projekte investuese strategjike të Shoqatës për prodhimin e energjisë EFT “Solar” SHPKNJP Shkup dhe të Shoqatës për prodhim, tregti dhe shërbime “Veteren Park Virovi” SHPKNJP Shkup.

Siç kumtoi pres-shërbimi qeveritar, sipas mendimit të Komisionit për projekte strategjike investuese, projekti I EFT “Solar” për “Central elektrik diellor Erxhelia” dhe projekti i Parkut të erës Virovi për “Elektranë me erë Virovi” I plotësojnë kushtet për nxjerrjen e garancisë bankare e cila u nevojitet për mbyllje të plotë të procedures për investime stratgejike të konfirmuar me ligj.