BE i ndan 223.7 milionë euro Serbisë për shtatë projekte

Vlera totale e parashikuar e investimit të projekteve të miratuara të infrastrukturës është 885.413 milionë euro. Në sektorin e energjisë, nga shuma e miratuar prej më shumë se 17 milionë euro e fondeve të pakthyeshme të BE-së do të përdoret për realizimin e Korridorit Trans-Ballkanik përmes ndërtimit të linjës së interkonjeksionit ndërmjet Serbisë, Malit të Zi dhe Bosnje-Hercegovinës, por edhe për zhvillimin dhe modernizimin e rrjetit të shpërndarjes së energjisë elektrike duke futur një sistem të avancuar për leximin e njehsorëve dhe kontrollin e konsumit të energjisë elektrike. Në sektorin e infrastrukturës sociale, konkretisht në atë të shëndetësisë, janë miratuar grante për ndërtimin e objektit të ri të Klinikës Universitare të Fëmijëve “Tiršova 2” në vlerë prej rreth 36.4 milionë euro.

Në sektorin e infrastrukturës digjitale, u miratua një projekt i quajtur “Internet Rural Broadband”, i cili do të sigurojë futjen e internetit “të shpejtë” në zonat rurale për afro 700 familje dhe për më shumë se 1500 objekte publike, përfshirë shkollat.

“Të gjitha këto projekte janë të dizajnuara për të kontribuar në rritjen e investimeve në Serbi dhe për të thelluar bashkëpunimin e përgjithshëm tregtar dhe ekonomik të Serbisë me rajonin e Ballkanit Perëndimor dhe Bashkimin Evropian”, tha ministri Joksimovic. Ajo theksoi se gjithëpërfshirja e masave dhe projekteve të miratuara tregon qartë se qëllimi i tyre më i rëndësishëm është pikërisht zhvillimi i barabartë rajonal i vendit tonë, krijimi i vendeve të reja të punës në të gjithë Serbinë, përmirësimi i shëndetësisë, si dhe arritja e synimeve. të Agjendës së Gjelbër për Ballkanin Perëndimor, për të cilën është angazhuar vendi ynë, së bashku me Bashkimin Evropian. “Aderimi i Serbisë në BE nuk do të thotë vetëm përmbushje e kritereve nga grupet negociuese dhe harmonizim me legjislacionin e Unionit, por mbi të gjitha ka për qëllim përmirësimin e kushteve të jetesës së të gjithë qytetarëve tanë, që është prioritet i të gjithë lidershipit. të Republikës së Serbisë”, ka theksuar Joksimovic.

Advertisements