BE arkëton 428 miliardë euro në vit nga taksat për automjete

0

Shoqata Evropiane e Prodhuesve të Automjeteve (ACEA) ka publikuar të dhënat në lidhje me taksat që marrin shtetet anëtare të BE-së nga automjetet motorike.

Sipas këtyre të dhënave Gjermania, Franca, Britania, Italia, Spanja, Austria, Belgjika, Danimarka, Finlanda, Greqia, Irlanda, Holanda, Suedia, Portugalia dhe Luksemburgu kanë siguruar një burim prej 428 miliardë eurove në vit të marra nga taksimet për automjetet motorike, të tilla si taksa TVSH, taksa e shitjeve, regjistrimeve, automjeteve të transportit dhe karburantëve.

Në mesin e këtyre vendeve, shuma më e madhe e taksave për automjetet është mbledhur në Gjermani. Ajo renditet e para mes vendeve të BE-së me të ardhura vjetore prej 92 miliardë eurosh. Gjermania pasohet nga Franca me 79 miliardë euro, nga Italia me 74,4 miliardë, Britania me 56,3 miliardë euro, Spanja me 28,1 miliardë, Holanda me 20,3 miliardë dhe Belgjika me 19,6 miliardë euro.

Përveç kësaj, sektori i industrisë së automjeteve në BE ka siguruar punësim direkt dhe indirekt për gjithsej 13,3 milionë njerëz, ndërsa vetëm prodhimi i automjeteve ka ofruar mundësi punësimi për 3,4 milionë njerëz.

Comments are closed.