Avokati i Popullit me linjë telefonike falas për paraqitje të shkeljes të së drejtës së votimit

Shkup, 19 prillNë zyrën e avokatit të popullit të dielën,  në ditën e mbajtjes të rrethit të parë  të zgjedhjeve presidenciale 2019,  dhe zgjedhjet e parakohshme  për kryetar të komunave Ohër, Dibër dhe Novo Sellë në periudhën nga ora 07:00 deri në orën 19:00 do  të funksionojë  linja telefonike falas: 0800-54321, në të cilën qytetarët do të mund të paraqesin çfarëdo lloj shkelje  të së drejtës së votimit.

Siç kumtojnë  nga zyra e avokatit të popullit, të hapura për qytetarët do të jenë të gjitha shtatë zyrat e Avokatit të popullit në: Shkup, Manastir, Kërçovë, Kumanovë, Strumicë, Tetovë dhe në Shtip, me qëllim që t’u ndihmohet  në realizimin dhe mbrojtjen e të drejtave të tyre të votimit. Përveç personalisht në zyra, si dhe në linjën falas, qytetarët do të munden për mbrojtje të të drejtave të tyre të paraqiten edhe në numrat e telefonit në vijim: Tetovë 044 344-082, Strumicë 034 329-996, Kërçovë 045 228-586, Manastir 047 242-310, Shtip 032 389-701 dhe Kumanovë 031 431-488.

Avokati i popullit, potencohet, të drejtat e qytetarëve  do t’i mbrojë  me ndërmarrjen e masave urgjente për veprim efektiv nga ana e organeve kompetente  në procesin zgjedhor dhe institucionet tjera të cilat obligohen t’u sigurojnë mbrojtje  të drejtave të tyre të garantuara.

“Edhe në këtë rast, Avokati i popullit, potencon se, e drejta e votimit me kushtetutë është e garantuar si e njëjtë,  e përgjithshme dhe e drejtpërdrejtë dhe realizohet në zgjedhje të lira me votim të fshehtë dhe se  askush  nuk guxon të thirret  në përgjegjësi për shkak të realizimit të kësaj të drejte,  për shkak se jo rastësisht  shkelja e lirisë së përcaktimit të votuesve si dhe shkeljet tjera të së drejtës së votimit janë vepra ndëshkuese”, qëndron në kumtesë.