Fëmijët keqpërdoren nga partitë politike

Derisa keqpërdorimi i fëmijëve për interesa politike dhe fetare është e dënueshme në bazë të Ligjit për mbrojtjen e fëmijëve, neni 12, paragrafi 4, ku thotë: “Fëmijët nuk janë objekt për dekorimin e figurave dhe partive politike” …

UT-ja ua dorëzon indekset brucoshëve

I pranishëm ishte edhe zëvendësministri i arsimit Agim Nuhiu, i cili tha se studentët e ri janë ardhmëria e vendit dhe vuri në pah rëndësinë e këtij institucioni si dhe mundin që është dhënë për t’ua lehtësuar gjeneratave të reja arsimimin…

Nis viti i ri akademik

Kryeministri Kovaçevski mori pjesë në orën e parë akademike dhe në ndarjen e indekseve për studentët e rinj në Fakultetin e Mjekësisë në Universitetin “Shën Kirili dhe Metodi” në Shkup. Ai drejtoi urime deri te studentët që kanë filluar…

Shumë kërkesa për banesa sociale

Nga komuna e Dibrës ka potencuar se ndërtimi i kësaj banese pritet të zbus problemin e familjeve të pa strehë. Mes tjerash thonë se janë të mendimit që banesat të ndahen në mënyrë korrekte dhe jo siç u ndanë në ndërtesën sociale para disa…

KËRÇOVË-OHËR LARG PËRFUNDIMIT: Autostrada pret 2024-ën

Autostrada Kërçovë- Ohër edhe tre muaj para skadimit të afatit, vështirë se do të lëshohet në përdorim. Gjendja në terren udhëzon se vështirë do të arrihet afati i vendosjes në përdorim të këtij aksi të rëndësishëm rrugor deri në vitin e ri…

Vreshtarët kërkojnë ndihmë

Ndër kërkesat është që Qeveria të ofrojë ndihmë prej tre denarë për kilogram për rrushin e dorëzuar në objektet përpunuese brenda dhe jashtë vendit, si dhe gjetjen e investitorit strategjik për bodrumin e verës "Povardarie", në mënyrë që…