Pisoari

Të nderuar të mi - mbase jam vet katundar - doemos ta qartësojë domethënien e kësaj fjale të huaj; pisoar i thonë legenit nga…