Anketa

Për çka do të dëshironit të shkruajnë gazetarët? За што би сакале да пишуваат новинарите?
Vallë, a duhet të ndalohet importi i mbeturinave për ndezje, RDF?
Треба ли да се забрани увозот на отпад РДФ?
A kanë të