ANKETË/АНКЕТА

 

Cilat tema dëshironi të trajtohen në gazetën Koha?
Кои теми сакате да се третираат во весникот Koha?

Ulja e gjobave në komunikacion
Намалување на казнитe во сообраќајот 

 

Çdo vit zgjedhje, a është mirë?
Секоја година избори, дали е toa добро?

 

Ikja e të burgosurve
Бегствата на затворениците

 

Çka fshihet pas kredive të shpejta?
Што се крие зад брзите кредити?