ANKETA për çka do të donit të shkruajnë gazetarët:

18

 

Anketa për çka do të donit të shkruajnë gazetarët:

Investime të ulëta në rajone.
A ka shkolla për fëmijët me nevoja të posaçme?
A i kanë punëtorët të drejtat e tyre?
A besoni në kapacitetet e komisionit antikorrupsion?

Comments are closed.