Anketa KOHA

 

Cilat tema dëshironi të trajtohen në Koha?

Komunat dhe Mjedisi jetësor
Siguria e këmbësorëve dhe çiklistëve
Vallë, a duhet të rriten dënimet për ndotësit
Vallë, a punojnë mirë inspektorët e ekologjisë