Albanofobi dhe seksizëm në përmbledhjen me poezi të Agjencisë për të rinj dhe sport (FOTO)

166

Vargje me seksizëm dhe albanofobi mund të gjenden në një pjesë të poezive nga përmbledhja me poezi të projektit “Poetët e ri”, botim i publikuar nga Agjencia për të rinj dhe sport, e cila u botua gjatë vikendit si shtojcë në gazetën ditore Nova Makedonija.  Redaktor i botimit të publikuar me tirazh prej 5.000 kopje, është drejtori i Agjencisë, Darko Kaevski. Në rrjetet sociale vlon prej komenteve negative, ndërsa Agjencinë për të rinj dhe sport e dridh skandali.

Comments are closed.