Ademi: Janë përpiluar programe të reja mësimore për lëndën e “Arsimit muzikor”

2

Janë përpiluar programe të reja mësimore për lëndën “Arsimi muzikor”, për klasën e gjashtë, të shtatë, të tetë dhe të nëntë, të cilat tashmë janë miratuar dhe fillon zbatimi i tyre, theksoi sot ministri i Arsimit dhe Shkencës, Arbër Ademi.

Theksoi se programet kontribuojnë drejt zhvillimit të konceptit të multikulturalizmit, njoftimit dhe respektimit të diversiteteve.

“Çdo nxënës do ta mësojë kulturën dhe traditën në fushën e muzikës për bashkësinë e vet por do të ketë mundësi ta mësojë edhe kulturën muzikore dhe traditën e bashkëqytetarëve të bashkësive të tjera etnike, përmes dëgjimit dhe përpunimit të këngëve dhe komponimeve, si edhe njoftimin me instrumentet dhe karakteristikat e tjera të këtyre bashkësive”, theksoi Ademi.

Tha se programet e reja mësimore e zhvillojnë përmbajtjen që nxënësit duhet ta mësojnë në këtë lëndë e cila ua shpreh dashurinë ndaj muzikës dhe ndaj krijimtarisë muzikore.

“Programet ofrojnë gjuhë të kuptueshme dhe të lehtë, gjegjësisht materie e cila do të përvetësohet thjeshtë nga nxënësit, në përputhje me moshën e tyre, ndërsa me qëllim që të marrin informacione për bazat e artit muzikor, për instrumentet muzikore, që t’i përjetojnë tërësisht veprat muzikore dhe të edukohen dhe informohen për karakteristikat e bashkësive etnike të cilat jetojnë në territorin e vendit tonë, ndërsa që lidhen me kulturën e tyre muzikore dhe traditën”, theksoi ministri i Arsimit dhe Shkencës. (koha.mk)

Comments are closed.