A ka të drejta konsumatori dhe cilat janë?

27

Kur produkti që bleni nuk i plotëson standardet e deklaruara, cilat janë të drejtat tuaja? Çka mund të bëni dhe ku mund të drejtoheni për ndihmë, flet për “Më Afër”, Mirjana Llonçar-Vellkova, kryetare e Organizatës së Konsumatorë të Maqedonisë.