8 dhjetori – ditë jo pune për të gjithë qytetarët

76

Dita e Shën Klimentit të Ohrit – 8 Dhjetori 2020 (e martë) është ditë jo pune për të gjithë qytetarët e Republikës së Maqedonisë së Veriut, kumtoi Ministria e Punës dhe Politikës Sociale.

Tetë dhjetori është festë shtetërore në pajtim me Ligjin për festat e RMV-së (Gazeta zyrtare e RMV-së, nr.21/98 dhe 18/07).