10 mësimet më të mira të nxjerra nga libri – “Outliers”

  1. Bëjmë gabim nëse kapemi pas idesë se suksesi është një funksion i thjeshtë i meritave individuale.
  2. Arritja = Talent + Praktikë / Përgatitje.

Ajo që është e vështirë për t’u fituar është qëndrueshmëria e nevojshme për të qenë i suksesshëm. Kjo vjen thjesht nga dashuria juaj për zanatin tuaj.

  1. Përafërsisht 10,000 orë praktikë kërkohen për të qenë një ekspert i klasit botëror në çdo gjë. Mund të duhen afërsisht 10 vjet për të patur 10,000 orë praktikë. Pra, mendoni para se të hidheni me kokë, në vend që të emocionoheni me suksesin fillestar.
  2. 10,000 orë është një sasi e madhe kohe. Ju nuk mund t’i bëni të gjitha vetëm. Do të keni nevojë për shumë inkurajim dhe mbështetje.
  3. Kuocienti i Inteligjencës (IQ) ka rëndësi, por vetëm deri në një pikë. Përtej kësaj, është qëndrimi juaj. Ashtu si në basketboll, gjatësia ka rëndësi, por vetëm deri në një pikë.
  4. Askush nuk ia del vetëm. Askush. Të gjithë kanë nevojë për udhëzim dhe mbështetje në moshën e duhur. Prindërimi i mirë dhe një mjedis i mrekullueshëm janë kritike në krijimin e njerëzve legjendarë.
  5. Kur pranoni një rrogë, ajo në thelb reduktohet në atë që mendoni se është e drejtë kundrejt asaj që mund të bëni për të marrë rrogën e radhës.
  6. Mundësitë që ju prezantohen për sukses nuk varen vetëm nga cilësitë tuaja të brendshme, nga prindërimi juaj, por edhe nga koha kur keni lindur në këtë botë.
  7. Orteku: Shumica e aksidenteve ajrore nuk janë rezultat i ndonjë defekti të madh mekanik ose teknik. Këto janë zakonisht incidente të vogla që ndodhin njëri pas tjetrit – të cilat ose mbeten pa u vënë re ose nuk komunikohen siç duhet në një mënyrë të qartë.
  8. Askush… që ngrihet para agimit të diellit për 365 ditë në vit… nuk do të dështojë për ta bërë familjen e tij të pasur.