​A do të ndalohen njerëzit të ngasin makinën

Ngjarja e Lëvizshmërisë IAA në Munih këtë javë mund të quhet shfaqja e parë e madhe e makinave në Evropë në dy vjetët e fundit, pasi pandemia ndikoi në anulimin e panairit të Gjenevës në mars 2020 dhe e njëjta ngjarje u humb edhe këtë vit.

Sidoqoftë, kjo është vetëm pjesërisht e vërtetë: Lëvizshmëria IAA nuk është një fazë klasike për paraqitjen e modeleve të reja të makinave (megjithëse shfaqen risi të shumta), por siç sugjeron emri i saj, fokusi është në lëvizshmërinë e qëndrueshme dhe zgjidhjet në këtë drejtim.

Pa dyshim, në të ardhmen, lëvizshmëria siç e njohim sot do të ndryshojë plotësisht. Kështu, që në vitin 2024, automjetet autonome mund të tejkalojnë shoferët për sa i përket drejtimit të sigurt, i cili do të merrej si një referencë për automjetet plotësisht autonome deri në vitin 2040.

Advertisements

Edhe pse për shkak të krizës së shkaktuar nga pandemia, zhvillimi i automjeteve autonome është ngadalësuar në krahasim me njoftimet dhe testet fillestare, teknologjitë autonome janë gjithnjë e më të pranishme në automjetet e reja.

Për shembull, kontrolli adaptues i navigacionit deri vonë konsiderohej një opsion i shtrenjtë, dhe sot ai është i pranishëm në pothuajse të gjitha klasat e makinave dhe gamën e çmimeve.

Karakteristika të tilla si mbajtja e automjeteve në korsinë e trafikut u konsideruan revolucionare kur u shfaqën në Model S të Tesla në fund të 2014, dhe tani janë të zakonshme.

Me gjithë këtë zhvillim të shpejtë të teknologjisë autonome të vozitjes, shumë besojnë se është vetëm çështje kohe që të gjitha makinat në rrugë të ngasin dhe komunikojnë me njëra -tjetrën.

Gjithsesi, të paktën kështu mendon firma kërkimore IDTechEx. Në një raport të ri, i cili paraqet një parashikim për periudhën 2022-2042, IDTechEx ofron një pasqyrë të së ardhmes së lëvizshmërisë së automatizuar.

Dokumenti thotë se sistemet autonome nuk ndërhyjnë me gjërat që mund të ndikojnë te njerëzit, si shoferët e tjerë ose telefonat inteligjentë, gjatë vozitjes, gjë që është një avantazh, dhe pritet që lidhja 5G të lejojë që makinat vetë-drejtuese të marrin më shumë në kohë reale informacion në lidhje me mjedisin e tyre sesa që njeriu ndonjëherë mund t’i përpunojë ato.

Ata shkojnë një hap më tej, dhe në IDTechEx vlerëson se me zhvillimin aktual, automjetet autonome mund të arrijnë ose tejkalojnë nivelin e sigurisë në trafik të arritur nga njerëzit pas timonit në vitin 2024.

Nëse rritja vazhdon, raporti thekson se deri në vitin 2046, automjetet autonome mund të plotësojnë kërkesën totale për lëvizje në Shtetet e Bashkuara, domethënë “të mbulojnë” 3.000 miliardë kilometra në vit.

IDTechEx më tej pohon se deri në vitin 2050, automjetet autonome mund të plotësojnë teorikisht të gjitha nevojat e transportit në botë, me më pak se një aksident trafiku në vit.

Ata gjithashtu parashikojnë që në shumë vende, ngasja “njerëzore” në rrugët publike do të ndalohet në mënyrë që të shmangen lëndimet, aksidentet dhe ndërhyrjet në automjetet autonome që komunikojnë me njëra -tjetrën.

Megjithatë, problemi kryesor që ata parashikojnë nuk është zhvillimi dhe përmirësimi i vazhdueshëm i teknologjive autonome, por legjislacioni.

Rregullatorët në vende të ndryshme mund të jenë një pengesë e mundshme për përparimin, dhe IDTechEx përmendi humbjen e vlerësimit të sigurisë të Modelit Tesla 3 dhe Y nga Administrata Kombëtare e Sigurisë në Trafikun e Autostradave (NHTSA) si një shembull kyç.

Në çdo rast, duket se në vitet e ardhshme do të jemi dëshmitarë të ndryshimeve të mëdha në drejtim të lëvizshmërisë dhe industrisë së makinave, e cila tashmë po hyn në një epokë të re elektrike dhe autonome, dhe në të njëjtën kohë shumë lehtë dhe shpejt heq dorë nga teknologjia e “e kaluara”.